Onderzoeken

Een kleine greep uit de onderzoeken die bij ons kunnen ingepland worden.

Het ERCP-onderzoek laat de arts toe een correcte diagnose te stellen bij bepaalde aandoeningen van de lever, de galblaas, de galkanalen en de alvleesklier (pancreas).
Bij het onderzoek wordt een soepele tube (duodenoscoop) gebruikt om het duodenum (twaalfvingerendarm) te bereiken. Aan de hand van een kleurenbeeld kan aldaar de papil gezien worden. De papil is een kleine opening waarin de afvoerkanalen van lever, gal en alvleesklier uitmonden. 

Doorheen de duodenoscoop kunnen allerlei instrumenten tot in die afvoerkanalen worden gebracht o.a. om de kanalen aan te kleuren en zichtbaar te maken voor radiografisch onderzoek, om weefselstalen af te nemen (voor later onderzoek onder de microscoop), of om behandelingen uit te voeren (vergroting van de papilopening, verwijderen van galstenen, openmaken van vernauwingen, plaatsen van protheses, e.a.). 
Via de duodenoscoop kan ook lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het zicht te verbeteren.

U moet vanaf 6 uur voor het onderzoek nuchter blijven, omdat voedselresten het zicht ernstig kunnen belemmeren. Tot 4 uur voor het onderzoek mag u wel alle noodzakelijke medicijnen innemen met een slokje water. Sommige hart- of longziekten kunnen bepaalde voorzorgen vereisen, zodat u de arts hiervan op de hoogte moet brengen vooraleer het onderzoek begint. Vermeld ook aan de arts alle medicatie die u neemt (vooral bloedverdunners, koortswerende middelen, pijnstillers). Tijdens het onderzoek wordt een kleurstof gebruikt op basis van jodium. Verwittig de arts op voorhand indien u allergisch bent voor jodium of jodiumhoudende producten.

Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie omdat gebruik gemaakt wordt van X-stralen. Bij het begin van het onderzoek wordt u onder algemene verdoving gebracht om het onderzoek rustig en comfortabel te laten verlopen. Het onderzoek duurt 20 minuten tot 1 uur.

ERCP is een veilig onderzoek. Behandelingen tijdens ERCP houden een iets groter risico in, maar ook dit risico is eerder beperkt. Soms kan een bloeding of kleine perforatie optreden wanneer de papil moet vergroot worden : quasi steeds kan een bloeding tijdens het onderzoek zelf gestelpt worden. Soms treedt een milde ontsteking van de alvleesklier op (5%). Dergelijke ontsteking is zelden ernstig, maar kan een korte hospitalisatie nodig maken.

Infectie: De duodenoscoop is een ingewikkeld optisch-electronisch toestel bedoeld voor meervoudig gebruik. Het toestel kan niet gesteriliseerd worden door verhitting boven 100° C. Vóór elke nieuw gebruik wordt de duodenoscoop grondig gereinigd en gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande de wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan uitgesloten worden, is dit toch extreem zeldzaam. Indien u hierover meer details wenst, bespreek dit vooraf met uw arts.

Omwille van de verdoving van mond en keel mag u niet eten of drinken tot deze verdoving uitgewerkt is, wegens het gevaar op verslikken. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Omwille van de sedatie moet u ter plaatse blijven tot dit middel grotendeels uitgewerkt is (1 à 2 uur). U mag gedurende de eerstvolgende 12 uur na het onderzoek geen auto besturen, zelfs indien u zich kiplekker voelt : uw reflexen kunnen immers voor de rest van de dag vertraagd zijn. U dient dan ook beroep te doen op iemand anders om u thuis te brengen. Na het onderzoek kan u ook gedurende enige tijd nog een opgeblazen gevoel hebben. Dit is te wijten aan de lucht die tijdens het onderzoek ingeblazen werd.

 

Enkele handige links

 

 

 

Voorbereiding colon (moviprep) voormiddag

 

Voorbereiding colon (moviprep) namiddag

Het anale kanaal is het laatste gedeelte van de darm (1) en is 2 tot 4 cm lang. Het anale kanaal (2) is omringd door sluitspieren (3) zodat rond en in het anale kanaal in normale omstandigheden een hoge druk heerst die stoelgangverlies voorkomt. Om stoelgang te evacueren, moeten de sluitspieren zich ontspannen zodat de druk in het anale kanaal sterk daalt en het kanaal zich opent. Ook is het... meer

Bij een echografisch onderzoek worden hoogfrequente ultrasone geluidsgolven, welke niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor, uitgezonden in het lichaam en het teruggekaatste geluid of echo wordt geregistreerd en door een computer verwerkt tot een 2 dimensionaal beeld.
Deze signalen worden onmiddellijk op een beeldscherm weergegeven en kunnen de interne structuren, beweging van... meer

Bij gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm) te onderzoeken. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst. 

De gastroscoop is een soepele tube met een diameter van 9 mm en... meer

Het ERCP-onderzoek laat de arts toe een correcte diagnose te stellen bij bepaalde aandoeningen van de lever, de galblaas, de galkanalen en de alvleesklier (pancreas).
Bij het onderzoek wordt een soepele tube (duodenoscoop) gebruikt om het duodenum (twaalfvingerendarm) te bereiken. Aan de hand van een kleurenbeeld kan aldaar de papil gezien worden. De papil is een kleine opening waarin de... meer

Coloscopie laat de arts toe de binnenzijde van de dikke darm te bekijken, vanaf het laatste deel (de endeldarm) tot het laatste deel van de dunne darm (ileum). Het onderzoek wordt gebruikt om darmpoliepen en kankergezwellen (tumoren) op te sporen en om darmontstekingen, zweren en bloedingshaarden vast te stellen.

De coloscoop is een soepele tube en verschaft een kleurenbeeld van de... meer

Darmkankerscreening in Vlaanderen

Darmkankerscreening in Vlaanderen

In oktober 2013 werd screening naar dikkedarmkanker via Vlaams bevolkingsonderzoek een feit. Dankzij de screening kunnen jaarlijks zo'n 400 sterfgevallen worden voorkomen. De diagnose darmkanker wordt bij 1 op 20 mensen in de loop van zijn of haar leven gesteld. Elk jaar krijgen meer dan 5000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Jaarlijks overlijden er in Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze ziekte. Alle Vlamingen van 55 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging in de bus, samen met de gratis test, de immunochemische Fecaal Occult Bloed Test (iFOBT).

 

Hoe de test gratis thuis uitvoeren?

  • met het testborsteltje neemt u zelf een stoelgangsstaal en stopt dat in het buisje

  • dat buisje stuurt u in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium

  • het labo onderzoekt het staal op bloedsporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn

  • binnen de twee weken krijgen u en uw huisarts het resultaat van deze test

Indien het resultaat 'afwijkend' is dient u aanvullend een coloscopie of kijkonderzoek van de dikke darm te ondergaan. Het betekent uiteraard nog niet dat u darmkanker heeft. Bij 7 op de 10 gevallen gaat het om poliepen die verwijderd kunnen worden. Dit is wel van belang aangezien poliepen de voorlopers van darmkanker zijn. Groei en evolutie van poliep naar darmkanker verloopt gemiddeld over een periode van 8 à 10 jaar. Vroegtijdige detectie is dus van allergrootste belang.

 

Algemene informatie