Onderzoeken

Een kleine greep uit de onderzoeken die bij ons kunnen ingepland worden.

Bij gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm) te onderzoeken. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst. 

De gastroscoop is een soepele tube met een diameter van 9 mm en verschaft een kleurenbeeld van de binnenzijde van de slokdarm, de maag en het duodenum. Doorheen de gastroscoop kunnen andere instrumenten ingebracht worden voor het afnemen van weefselstalen (voor later onderzoek onder de microscoop), of voor het
uitvoeren van behandelingen (stelpen van bloedingen, wegnemen van poliepen, openmaken van vernauwingen, e.a.). Via de gastroscoop kan lucht ingeblazen worden en vocht afgezogen worden om het zicht te verbeteren.

U moet vanaf 6 uur voor het onderzoek vasten, omdat voedselresten het zicht ernstig kunnen belemmeren. Sommige hart- of longziekten kunnen bepaalde voorzorgen vereisen, zodat u de arts hiervan moet op de hoogte brengen vooraleer het onderzoek begint. Vermeld ook aan de arts alle medicatie die u neemt (vooral bloedverdunners, koortswerende middelen, pijnstillers).

Bij het begin van het onderzoek wordt de achterzijde van de mond en de keel met een spray lokaal verdoofd om het braakreflex te onderdrukken.  Het onderzoek duurt 4 à 5 minuten, en kan doorgaan onder lichte sedatie of volledige narcose.

Gastroscopie is een zeer veilig onderzoek. In zeldzame gevallen kan het toegediende sederend middel een abnormale reactie veroorzaken, doch de risico's hiervan zijn bekend en de nodige middelen om deze onverwachte reactie te behandelen zijn aanwezig in de onderzoeksruimte. Behandelingen tijdens een gastroscopisch onderzoek houden een iets groter risico in, maar ook deze zijn erg beperkt.

Infectie De gastroscoop is een ingewikkeld optisch-elektronisch toestel bedoeld voor meervoudig gebruik. Het toestel kan niet gesteriliseerd worden door verhitting boven 100° C. Vóór elke nieuw gebruik wordt de gastroscoop grondig manueel gereinigd en vervolgens machinaal gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande de wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan uitgesloten
worden, is dit toch extreem zeldzaam. Indien u hierover meer details wenst, bespreek dit vooraf met uw arts.

Omwille van de verdoving van mond en keel mag u niet eten of drinken tot deze verdoving uitgewerkt is, wegens het gevaar op verslikken. Dit duurt gemiddeld 20 minuten. Indien u een sedatief gekregen heeft, moet u ter plaatse blijven tot dit middel grotendeels uitgewerkt is. In dat geval mag u gedurende de eerstvolgende 12 uur ook geen auto besturen of andere potentieel-gevaarlijke activiteiten uitvoeren (zoals dakwerken uitvoeren, computer programmeren, contracten afsluiten, e.a.)

 

Enkele handige links

 

 

 

Voorbereiding colon (moviprep) voormiddag

 

Voorbereiding colon (moviprep) namiddag

Het anale kanaal is het laatste gedeelte van de darm (1) en is 2 tot 4 cm lang. Het anale kanaal (2) is omringd door sluitspieren (3) zodat rond en in het anale kanaal in normale omstandigheden een hoge druk heerst die stoelgangverlies voorkomt. Om stoelgang te evacueren, moeten de sluitspieren zich ontspannen zodat de druk in het anale kanaal sterk daalt en het kanaal zich opent. Ook is het... meer

Bij een echografisch onderzoek worden hoogfrequente ultrasone geluidsgolven, welke niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor, uitgezonden in het lichaam en het teruggekaatste geluid of echo wordt geregistreerd en door een computer verwerkt tot een 2 dimensionaal beeld.
Deze signalen worden onmiddellijk op een beeldscherm weergegeven en kunnen de interne structuren, beweging van... meer

Bij gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm) te onderzoeken. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst. 

De gastroscoop is een soepele tube met een diameter van 9 mm en... meer

Het ERCP-onderzoek laat de arts toe een correcte diagnose te stellen bij bepaalde aandoeningen van de lever, de galblaas, de galkanalen en de alvleesklier (pancreas).
Bij het onderzoek wordt een soepele tube (duodenoscoop) gebruikt om het duodenum (twaalfvingerendarm) te bereiken. Aan de hand van een kleurenbeeld kan aldaar de papil gezien worden. De papil is een kleine opening waarin de... meer

Coloscopie laat de arts toe de binnenzijde van de dikke darm te bekijken, vanaf het laatste deel (de endeldarm) tot het laatste deel van de dunne darm (ileum). Het onderzoek wordt gebruikt om darmpoliepen en kankergezwellen (tumoren) op te sporen en om darmontstekingen, zweren en bloedingshaarden vast te stellen.

De coloscoop is een soepele tube en verschaft een kleurenbeeld van de... meer

Darmkankerscreening in Vlaanderen

Darmkankerscreening in Vlaanderen

In oktober 2013 werd screening naar dikkedarmkanker via Vlaams bevolkingsonderzoek een feit. Dankzij de screening kunnen jaarlijks zo'n 400 sterfgevallen worden voorkomen. De diagnose darmkanker wordt bij 1 op 20 mensen in de loop van zijn of haar leven gesteld. Elk jaar krijgen meer dan 5000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Jaarlijks overlijden er in Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze ziekte. Alle Vlamingen van 55 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging in de bus, samen met de gratis test, de immunochemische Fecaal Occult Bloed Test (iFOBT).

 

Hoe de test gratis thuis uitvoeren?

  • met het testborsteltje neemt u zelf een stoelgangsstaal en stopt dat in het buisje

  • dat buisje stuurt u in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium

  • het labo onderzoekt het staal op bloedsporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn

  • binnen de twee weken krijgen u en uw huisarts het resultaat van deze test

Indien het resultaat 'afwijkend' is dient u aanvullend een coloscopie of kijkonderzoek van de dikke darm te ondergaan. Het betekent uiteraard nog niet dat u darmkanker heeft. Bij 7 op de 10 gevallen gaat het om poliepen die verwijderd kunnen worden. Dit is wel van belang aangezien poliepen de voorlopers van darmkanker zijn. Groei en evolutie van poliep naar darmkanker verloopt gemiddeld over een periode van 8 à 10 jaar. Vroegtijdige detectie is dus van allergrootste belang.

 

Algemene informatie